Văn bản Văn bản


Văn bản của các đơn vị khác
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Thông tư của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (19/01/2011)
2 Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Hiển thị 2 mục.
Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 05 - NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo 05/01/12
2 Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh 10/05/11
Hiển thị 2 mục.